Vadimas Zizas | Minčių Architektas

TOP 3 ĮŽVALGOS: TILMAN FERTITTA

Labas iš saulėtosios Ispanijos!

Šiandien kalbam apie tikrą milijardierių ir mano įžvalgas pasžiūrėjus interviu su juo.

Kas: Tilman Fertitta

Šalis: JAV

Turtas: 6 mlrd. $

Ypatumai: turtingiausias restoratorius pasaulyje

Tilman Fertitta. Jeigu Jūs esat MMA fanai, Jums šita pavardė turi būti kažkur girdėta ir Jūs…

Vadimas Zizas | Minčių Architektas

Palikau Lietuvą beieškant laimės 📍Ispanija 🇪🇸 🌴 Proto ir kūno sveikata 💪🏻🧠 DOVANA TAU AUDIOKNYGA 🎁 Spausk nuorodą www.vadimaszizas.lt

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store